Hướng dẫn gửi bài

Đăng ngày : 14/12/2021

Truy cập đường link: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164

hoặc http://cuocthi.vnmha.gov.vn/

Hình 1. Gửi bài dự thi

Bước 1: Nhấn "GỬI BÀ DỰ THI" như Hình 1.

Hình 2. Chọn thể loại bài dự thi

Bước 2: Chọn "Bài thi viết" hoặc "Bài thi video" như Hình 2.

Hình 3. Điền thông tin và gửi bài dự thi

Bước 3: Điền thông tin Tiêu đề tác phẩm

Bước 4: Điền thông tin Tác giả

Bước 5: Điền thông tin Địa chỉ

Bước 6: Điền thông tin Số điện thoại liên hệ

Bước 7: Đính kèm file Đơn đăng ký dự thi

Bước 8: Đính kèm bài dự thi

Bước 9: Gửi đến Tổng cục Khí tượng Thủy văn

* Lưu ý: Đối với bài thi viết đính kèm file .docx hoặc .pdf, đối với bài thi video đính kèm file .mp4, .avi, .mkv.

File đính kèm: