Giải thưởng

Đăng ngày : 12/12/2021

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Căn cứ vào số lượng, chất lượng bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ cơ cấu giải thưởng theo thực tế, với các giải thưởng như sau:

1. Giải tập thể

01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Giải khuyến khích (cho tập thể có nhiều tác phẩm tham gia dự thi).

2. Giải cá nhân (cho 2 loại hình tác phẩm dự thi)

2 Giải Nhất, Giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng/giải.

4 Giải Nhì, Giấy chứng nhận và 3.000.000 đồng/giải.

6 Giải Ba, Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng/giải.

14 Giải Khuyến khích, Giấy chứng nhận và 1.000.000 đồng/giải.

Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải nhất cho 02 tác phẩm ở 2 loại hình dự thi có số lượng bình chọn nhiều nhất trong Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/1 giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://vnmha.gov.vn/khi-tuong-thuy-van-trong-em-164, trên Fanpage Cuộc thi: Khí tượng Thủy văn Trong Em và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

File đính kèm: